ERP ekspertise

Våre ERP-eksperter er alle fageksperter i hvert sitt område, og enkelte har også kunnskaper og erfaringer på tvers av fagområder. Med utdanning på master-nivå og erfaringer fra ledende stillinger i norsk og utenlandsk næringsliv vil de raskt kunne sette seg inn i din situasjon og gi råd, ikke bare med SAP-teknisk erfaring og ekspertise, men med faglig tyngde.
_EBU3147 SH